Malatya Yazıhan İlçe Belediyesi

Yazıhan’ın ilk çağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıla arasında güncelliği korumuş olan İpek Yolu – Bakır Yolu`nu kullanan kervanların...

Malatya Yazıhan İlçe Belediyesi

Yazıhan’ın ilk çağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıla arasında güncelliği korumuş olan İpek Yolu – Bakır Yolu`nu kullanan kervanların geçtiği bu yol güzergahında İpek Yolu- Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye - Malatya, Gürün - Kayseri, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır.

Buzluk Köyü’nde bulunan mağaralar bunu göstermektedir. Osmanlı döneminde ise Sultan III. Murat Han, Yazıhan`ın 10 km güneyinde kendi adıyla anılan “Sultan Murat Han Kervansarayı`nı İran Seferleri sırasında 1593 inşa ettirmiştir. Bu yol üzerinde bulunan Kırkgöz Köprüsü`de XV-XVI. Yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış olup, Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır. Yazıhan İlçesi’nin Cumhuriyet Dönemi tarihçesi 1936 yılında başlamış olup, buraya gelen aşiretler arazinin düz (ova) olması sebebiyle ve “ Sultan Murat Han “ adına izafeten konakladıkları ve bu ovaya “ YAZIHAN “ adını vermiştir. 1928 yılında bu bölgede demiryolu inşaatı başlamış ve 1936 yılında tamamlanmıştır. İlçenin yerleştiği alanda demiryolu istasyonu kurulmuştur. Kuzey batıda yaklaşık 3 km uzaklıktaki Fethiye köyünde yaşayanların buraya yerleşmesi için bucak merkezi Fethiye`den alınıp 1940 yılında Yazıhan`a taşınmış ve imar faaliyetleri başlatılarak tarım ve konut için toprak dağıtımı yapılmış. Ancak Fethiyeliler buraya taşınmamış, daha çok Arguvan, Hekimhan, Arapgir ve Sivas`ın Kangal İlçelerinin köylerinden ve özellikle 3 km uzaklıktaki Gövük köyünden gelenler İlçe halkını oluşturmuşlardır Yazıhan 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçe olurken, 28 köy ve 59 mezra ilçeye bağlanmıştır. İlçe 610 km2`lik alana sahiptir. 6447 Sayılı Kanun ile değişen 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrası gereği Tüzel kişiliği sona eren belediye ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

Coğrafi Konumu

Yazıhan, Malatya iline bağlı bir ilçedir. Yazıhan Malatya'ya 40 km uzaklıkta 900 rakımında, doğusunda Fırat Nehri'nin kolu ve Elazığ il sınırı, batısında Hekimhan, kuzeyinde Arguvan-Hekimhan, güneyinde Malatya il merkezi ile Akçadağ bulunmaktadır.

Ekonomi Durumu

İlçenin yüz ölçümü 618 km2 dir. İlçe, yeryüzü şekli itibariyle güneyden kuzeye bir eğim göstermektedir. Kuzey tarafından dağlık ve vadilik alanlar, arazinin % 50'sini oluşturmaktadır. İlçenin % 50'si yarı sulu düz arazi olmakla beraber tarıma ve yerleşime müsaittir. İlçe arazisinin % 6O'ı dağlık, % 40'ı ise tarıma elverişlidir. Yörenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımda makineleşme, gübreleme ve ilaçlama gelişmiş, halk boş zamanlarda genellikle halıcılıkla uğraşmaktadır.İlçede tarihi eser olarak Fethiye Mahallesi Hasan Patrik Cami, 1556 yılında Beylerbeyi Abdullah Selamoğlu Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. M.Ö' sine ait olduğu kabul edilen İriağaç Mahallesindeki Ünür kalesini sayabiliriz.

Yazıhan İlçe Belediyesi Mahalleleri

 • AKYAZI MAHALLESİ
 • ALİCAN MAHALLESİ
 • AMBARCIK MAHALLESİ
 • BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
 • BALABAN MAHALLESİ
 • BEREKETLİ MAHALLESİ
 • BOYACA MAHALLESİ
 • BOZTEPE MAHALLESİ
 • BÖĞÜRTLEN MAHALLESİ
 • BUZLUK MAHALLESİ
 • ÇAVUŞ MAHALLESİ
 • ÇİVRİL MAHALLESİ
 • DEDEKARGIN MAHALLESİ
 • DOĞUŞ MAHALLESİ
 • DURUCASU MAHALLESİ
 • EĞRİBÜK MAHALLESİ
 • EPREME MAHALLESİ
 • ERECEK MAHALLESİ
 • FETHİYE MAHALLESİ
 • GAYRET MAHALLESİ
 • GÖVÜK MAHALLESİ
 • HAMİDİYE MAHALLESİ
 • İRİAĞAÇ MAHALLESİ
 • KARACA MAHALLESİ
 • KOŞAR MAHALLESİ
 • KÖMÜŞHAN MAHALLESİ
 • MISIRDERE MAHALLESİ
 • SADIKLI MAHALLESİ
 • SİNANLI MAHALLESİ
 • SÜRÜR MAHALLESİ
 • TAHTALI MAHALLESİ
 • TECİRLİ MAHALLESİ
 • YENİ MAHALLESİ

Malatya Yazıhan İlçe Belediyesi içeriği, 13 Şubat 2019 tarihinde Malatya.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha