Sağlık hizmetlerine yeterli maddi destek aktarılmıyor